วันที่ 31 กรกฎาคม 2530 พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นับเป็นศิริมงคลแก่โรงพยาบาล และนำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนชาวอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอใกล้เคียงเป็นล้นพ้น